ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΠΟ15

Συνδυαστικά

Τα Έντομα και οι κατηγορίες τους

Οι Υφομοταξίες της Ομοταξίας «Έντομα»

Έντομα: (λατινικά Insecta, σε αντιστοιχία με το ελληνικό ἔντομον = σε τομές) είναι η πολυπληθέστερη και πιο πολυποίκιλη ομοταξία των αρθροπόδων αλλά και ολόκληρου του ζωικού βασιλείου, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο καταγεγραμμένα είδη (υπολογίζεται πως ο πραγματικός αριθμός είναι πολλαπλάσιος) – υπάρχουν περισσότερα είδη εντόμων απ’ ό,τι το σύνολο όλων των υπόλοιπων ειδών. 

Τα έντομα ανήκουν στο Βασίλειο των Ζώων (Animalia)
στην Συνομοταξία «Αρθρόποδα» (Arthropoda)
στην Ομοταξία «Έντομα» (Insecta)
και υποδιαιρούνται στις παρακάτω Υφομοταξίες.

Έντομα.

ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Υφομοταξίες)

Η λέξη έντομο προέρχεται από την ονομασία ἔντομος που δημιούργησε ο Αριστοτέλης, και ως όρο τον οποίο χρησιμοποίησε για να περιγράψει αυτόν τον τύπο έμβιων όντων, καθώς παρατήρησε πως συχνά τα σώματα τους ήταν χωρισμένα σε πολλά διακριτά τμήματα/τομές. Σε όλα τα έντομα η ταγμάτωση είναι η ίδια. Τα τάγματα των εντόμων είναι το κεφάλι, ο θώρακας και η κοιλιά.

Παρατίθενται παρακάτω τα Έντομα ταξινομημένα
κατά ΥφομοταξίαΑνθυφομοταξίαΥπερτάξη – Τάξη.

  • Οι χρωματικές ενδείξεις θα σας βοηθήσουν στην εύκολη πλοήγηση και κατανόηση της υφιστάμενης δομής, η οποία μονίμως εξελίσσεται από επιστήμονες και εντομολόγους.
  • Τα κείμενα μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν κατά βούληση για την ευκολία χρήσης και ανάγνωσης από οποιαδήποτε συσκευή.
Υφομοταξία Απτερυγωτά (Apterygota) {2}
Έντομα. Άγνωστο είδος Αρχαιόγναθων. Apterygota.
Άγνωστο είδος Αρχαιόγναθων. Apterygota.

Το όνομα Apterygota αναφέρεται μερικές φορές σε μια υποκατηγορία μικρών, ευέλικτων εντόμων, που διακρίνονται από άλλα έντομα λόγω της έλλειψης φτερών έως τώρα κατά την εξελικτική τους ιστορία. Η πρώτη τους γνωστή εμφάνιση είναι κατά τη διάρκεια της Δεβόνιας περιόδου, πριν από 417–354 εκατομμύρια χρόνια. Σημαντικό σημείο της συγκεκριμένης περιόδου είναι η εμφάνιση των πρώτων αμφίβιων που σηματοδοτούν τη δυνατότητα μετάβασης της ζωής από το υδρόβιο στο αερόβιο περιβάλλον.

Αρχαιόγναθα (Archaeognatha)
Έντομα. Πλευρική όψη ενός Αρχαιόγναθου. Archaeognatha.
Πλευρική όψη ενός Αρχαιόγναθου. Archaeognatha.

Τα Αρχαιόγναθα (Archaeognatha ή συνώνυμο Microcoryphia) είναι τάξη εντόμων με δύο οικογένειες και παγκοσμίως μόνο περίπου 450 είδη. Από την Ευρώπη αναφέρονται περίπου 210 είδη και στην Ελλάδα συναντούμε περίπου 17 είδη.

Κατά τη Δεβόνια περίοδο τα Αρχαιόγναθα εξελίχθηκαν ξεχωριστά από τα υπόλοιπα έντομα. Η τάξη θεωρείται η πιο πρωτόγονη τάξη των εντόμων. Τα είδη δεν έχουν πτέρυγες και το σώμα μοιάζει με το γνωστό ασημόψαρο (Lepisma saccarina).

Θυσάνουρα (Thysanura)
Έντομα. Silverfish (κάτω πλευρά).
Silverfish (κάτω πλευρά).

Παραδοσιακά τα θυσάνουρα (στη ευρεία έννοια) (Thysanura (sensu latu)) ως ταξινομική ενότητα περιλάμβανε όλα τα πρωτόγονα απτερυγωτά Εξάποδα. Μετά αποσπάστηκαν τα Εντόγναθα (Entognatha), δηλαδή όλα τα Εξάποδα στα οποία τα στοματικά μόρια κρύβονται μέσα σε μια κοιλότητα γύρο το στόμα. Τα Εντόγναθα σήμερα θεωρούνται Εξάποδα, αλλά όχι έντομα.

Υφομοταξία Πτερυγωτά (Pterygota) {2}
Έντομα. Silverfish (κάτω πλευρά). Γίγαντας μέλισσα Apis dorsata.
Γίγαντας μέλισσα Apis dorsata.

Τα Pterygota (Αρχαία Ελληνικά πτερυγωτός (pterugōtós, «φτερωτό»)) είναι μια υποκατηγορία εντόμων που περιλαμβάνει τα φτερωτά έντομα. Περιλαμβάνει επίσης έντομα των οποίων οι πρόγονοι κάποτε είχαν φτερά, αλλά που τα έχουν χάσει ως αποτέλεσμα της εξέλιξης. Η ομάδα «Πτερυγωτά» περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα έντομα. Οι εντολές εντόμων που δεν περιλαμβάνονται είναι οι Archaeognatha και το Zygentoma (silverfishes και firebrats), δύο πρωτόγονα έντομα χωρίς φτερά.

Παλαιόπτερα (Paleoptera) {2}

Το όνομα Παλαιόπτερα (από τα ελληνικά παλαιός + πτερόν=πτέρυγα) έχει αναφερθεί παραδοσιακά σε αυτές τις προγονικές ομάδες φτερωτών εντόμων (τα περισσότερα από αυτά είναι εξαφανισμένα) που δεν είχαν την ικανότητα να διπλώσουν τα φτερά πίσω από το κοιλιά, κάτι που χαρακτηρίζει τα Νεοπτέρα. Το Diaphanopterodea, που είναι εξαφανισμένο είδος εντόμων και ανήκει στα Παλαιόπτερα, είχε ανεξάρτητα και μοναδικά αναπτύξει έναν διαφορετικό μηχανισμό αναδίπλωσης πτερυγίων.

Εφημερόπτερα (Ephemeroptera)

Τα εφημερόπτερα είναι μια αρχέγονη τάξη εντόμων, που έως και σήμερα διατηρούν μερικά χαρακτηριστικά που στα άλλα έντομα εξαφανίστηκαν κατά την πορεία της εξέλιξης. Σήμερα είναι γνωστά περίπου 2.100 διαφορετικά είδη, αλλά πιστεύεται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ ενός χιλιοστού και 80 χιλιοστών χωρίς τις ουραίες αποφύσεις. Τα συναντάμε σε όλο τον κόσμο εκτός από κάποιες πολύ κρύες περιοχές και μερικά νησιά.

Οδοντόγναθα (Odonata)
Έντομα. Μια λιβελλούλη (Aeshna juncea) αιωρείται πάνω από μια λίμνη.
Μια λιβελλούλη (Aeshna juncea) αιωρείται πάνω από μια λίμνη.

Τα Οδοντόγναθα (Odonata, ελικοπτεράκια, αεροπλανάκια, λιβελλούλες) είναι μια τάξη στην ομοταξία των εντόμων. Περιλαμβάνει περίπου 6.000 είδη, από τα οποία στην Ευρώπη συναντάμε περίπου 120 είδη. Το μήκος του σώματος κυμαίνεται μεταξύ 22 και 85 χιλιοστών, το άνοιγμα πτερύγων μεταξύ 20 χιλιοστών (Agriocnemis femina) και 115 χιλιοστών (Petalura ingentissima).

Υπάρχουν είδη που μπορούν να βλέπουν μέχρι 150 εικόνες ανά δευτερόλεπτο, να κινούν τις πτέρυγες άνω και κάτω μέχρι 30 φορές ανά δευτερόλεπτο, και να επιταχύνουν μέχρι την ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων την ώρα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Οι πρόγονοί τους ζούσαν ήδη πριν από 320 εκατομμύρια χρόνια. Το πιο μεγάλο είδος (Meganeura monyi) είχε άνοιγμα πτερύγων 70 εκατοστών.

Νεόπτερα (Neoptera) {3}
Έντομα. Μέλισσα (Neoptera - Hymenoptera)
Μέλισσα (Neoptera – Hymenoptera)

Τα Νεόπτερα (Αρχαία Ελληνικά νέα + πτερόν=πτέρυγα) περιλαμβάνει τα περισσότερα φτερωτά έντομα, ειδικά εκείνα που μπορούν να κάμπτουν τα φτερά τους πάνω από την κοιλιά τους. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις πιο αρχέγονες τάξεις των φτερωτών εντόμων («Παλαιόπτερα»), τα οποία δεν μπορούν να λυγίσουν τα φτερά τους με αυτόν τον τρόπο.

Υπερτάξη Εξωπτερυγωτά (Exopterygota) {15}
Έντομα. Κατσαρίδα Blaberus.
Κατσαρίδα Blaberus.

Τα Εξωπτερυγωτά είναι μια πολύ διαφορετική κατηγορία εντόμων, με τουλάχιστον 130.000 είδη που διαιρούνται μεταξύ 15 τάξεων. Περιλαμβάνουν κατσαρίδες, τερμίτες, ακρίδες, θρίπες και ψείρες μεταξύ πολλών άλλων τύπων εντόμων.

Διακρίνονται από τα Ενδοπτερυγωτά από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα φτερά τους. Το Ενδοπτερυγωτά (σημαίνει κυριολεκτικά «εσωτερικές φτερωτές μορφές») αναπτύσσουν φτερά μέσα στο σώμα και υφίσταται μια περίπλοκη μεταμόρφωση που εμπλέκει και το στάδιο της χρυσαλλίδας (pupal stage). Τα Εξωπτερυγωτά (“εξωτερικές φτερωτές μορφές”) αναπτύσσουν φτερά στο εξωτερικό του σώματός τους χωρίς να περάσουν από το στάδιο της χρυσαλλίδας (pupal stage).

Γρυλοβλαττοειδή (Grylloblattidae)
Έντομα. Galloisiana nipponensis. Grylloblattidae.
Galloisiana nipponensis. Grylloblattidae.

Τα Γρυλοβλαττοειδή (Grylloblattodea με συνώνυμο τα Notoptera) αποτελούν μια μικρή τάξη ημιμετάβολων εντόμων που σήμερα περιλαμβάνει μόνο μία οικογένεια με παγκοσμίως πέντε γένη και 25 είδη. Στην Ευρώπη η τάξη αυτή δεν εκπροσωπείται από κανένα είδος. Από απολιθώματα όμως είναι γνωστά περίπου 300 είδη. Η τάξη θεωρείται πρόγονος των τάξεων Πλεκόπτερα και Εμβιόπτερα, πιθανόν και άλλων τάξεων.

Τα γρυλοβλαττοειδή δραστηριοποιούνται μέρα και νύχτα. Ζουν μονάχα ή ως ζεύγη. Τα ενήλικα τρέφονται από έντομα και άλλα αρθρόποδα, παρατηρούνται όμως και θηλυκά που τρώνε το ταίρι τους. Οι νύμφες είναι παμφάγες, μπορούν όμως να νηστεύουν για μερικούς μήνες. Κατά τις ζεστές περιόδους αποτραβιούνται βαθιά στο χώμα ενώ το χειμώνα δραστηριοποιούνται κάτω από το χιόνι.

Το ζευγάρωμα

Κατά το ζευγάρωμα τα αρσενικά αντιμετωπίζουν τα θηλυκά καθώς και τα δυο αγγίζουν τις κεραίες τους. Μετά το θηλυκό φεύγει, ενώ το αρσενικό το ακολουθεί, το αρπάζει και το καβαλικεύει. Πάντοτε στην δεξιά πλευρά λυγίζει την άκρη της κοιλιάς στην κάτω πλευρά της κοιλιάς του θηλυκού εξ αιτίας της ασυμμετρίας των εξωτερικών γεννητικών οργάνων του. Η σύζευξη μπορεί να επικρατεί μέχρι τέσσερις ώρες. Στο είδος Galloisiana nipponensis η ωοτοκία πραγματοποιείται 10 – 50 μέρες μετά την σύζευξη. Τα 50 – 150 αυγά τοποθετούνται στο χώμα, κάτω από πέτρες ή μέσα σε σάπιο ξύλο. Έχει περίπου 8 νυμφικά στάδια και για την ανάπτυξη σε ενήλικο χρειάζονται δυο με τρία χρόνια. Η όλη μεταβολή στο ενήλικο μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια.

Πηγή: en.wikipedia.org

Μαντοφασματώδη (Mantophasmatodea)
Έντομα. Mantophasma zephyra.
Mantophasma zephyra. Mantophasmatodea.

Τα Μαντοφασματώδη (Mantophasmatodea) αποτελούν μια τάξη εντόμων. Δεν έχουν πτέρυγες, αλλά κατατάσσονται στα νεόπτερα. Η τάξη είναι ή πιο μικρή τάξη εντόμων και καθορίστηκε μόνο το 2002. Περιλαμβάνει παγκοσμίως μόνο 12 είδη, τα οποία κατατάσσονται σε 9 γένη και 3 οικογένειες. Μοιάζουν λίγο με άπτερη ακρίδα. Το όνομα είναι σύνθεση των ονομάτων για της τάξεις Μαντώδη και Φασματώδη. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει εκπρόσωπος της τάξης.

Κανιβαλισμός

Σχετικά συχνά συναντούμε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό στο ίδιο φυτό. Οι κινήσεις είναι αργές. Τα καλά καμουφλαρισμένα έντομα ενεργούν μέρα και νύχτα. Τρώνε άλλα αρθρόποδα με μήκος μέχρι το δικό τους μήκος. Τα κόβουν με τα στοματικά μόρια σε μικρά κομμάτια και καταβροχθίζουν τις μπουκιές. Παρατηρούνται και περιπτώσεις κανιβαλισμού. Τα αρσενικά προκαλούν ήχους, κτυπώντας την κοιλιά τους στο έδαφος.

Για το ζευγάρωμα το αρσενικό πηδάει στα νώτα του θηλυκού και λυγίζει την κοιλιά του πλευρικά προς την κάτω ακμή του ένατου ουρομερούς του θηλυκού, όπου εκβάλλει το γεννητικό σύστημα του θηλυκού. Μπορεί να παραμένει σε αυτήν την στάση μέχρι τρεις μέρες. Το θηλυκό με το ωοθέτη από μείγμα άμμου και εκκρίσεις κατασκευάζει σκληρή θήκη το οποίο περιέχει περίπου 9 αυγά. Η εκκόλαψη γίνεται στην αρχή της περιόδου των βροχών. Οι νύμφες υφίστανται μερικές εκδύσεις. Ο βιολογικός κύκλος διαρκεί ένα χρόνο.

Πηγή: en.wikipedia.org

Πλεκόπτερα (Plecoptera)
Έντομα. Είδος του γένους Eusthenia. Plecoptera.
Είδος του γένους Eusthenia. Plecoptera.

Τα Πλεκόπτερα (Plecoptera) αποτελούν μια τάξη ημιμετάβολων εντόμων που περιλαμβάνει δεκαπέντε οικογένειες με παγκοσμίως πάνω από δύο χιλιάδες είδη. Στην Ευρώπη συναντούμε επτά οικογένειες με περίπου 426 είδη, στην Ελλάδα περίπου 64 είδη, που εκπροσωπούν και τις επτά οικογένειες. Μεγάλο μέρος των ειδών στην Ελλάδα είναι ενδημικά. Πολλά είδη απειλούνται από εξαφάνιση εξ αιτίας της μικρής περιοχής γεωγραφικής εξάπλωσης τους. Το όνομα πλεκόπτερα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα έντομα αυτά στη στάση ηρεμίας διπλώνουν τις οπίσθιες πτέρυγες κάτω από τις μπροστινές.

Τα ενήλικα δεν πετούν καλά και τα συναντούμε τις περισσότερες φορές κοντά στο νερό. Υπάρχουν είδη που είναι ενεργά κατά την ημέρα και είδη, που δραστηριοποιούνται στο σκοτάδι. Πολλά είδη δεν τρέφονται στο ενήλικο στάδιο, άλλα τρέφονται από λειχήνες, φύκη, γύρη, ή οργανικά κατάλοιπα.

Προξενιό με ήχο από τυμπάνισμα

Η αναπαραγωγική βιολογία διαφέρει αρκετά στα διάφορα είδη. Κατά την προξενιά τα είδη του βόρειου ημισφαιρίου χτυπούν πολύ γρήγορα με την άκρη της κοιλιάς στο υπόστρωμα, προκαλώντας ήχους. Αρχίζει το αρσενικό με το τυμπάνισμα και απαντάει μόνο το θηλυκό, που ανήκει στο ίδιο είδος. Η σύζευξη γίνεται στο έδαφος. Το αρσενικό καβαλικεύει το θηλυκό και λυγίζει την άκρη της κοιλιάς στην κάτω πλευρά της κοιλιάς του θηλυκού (Εικ. 4). Με τα ιδιαίτερα για αυτό το σκοπό ειδικευμένα ισχυρά χιτινισμένα όργανα, που ποικίλλουν στα διάφορα είδη, τα αρσενικά σπρώχνουν την πλάκα, που καλύπτει το στόμιο των θηλυκών γεννητικών οργάνων με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πέος μπορεί να εισβάλει. Μετά το αρσενικό τοποθετεί το σπέρμα στη σπερματοθήκη του θηλυκού. Το θηλυκό πραγματοποιεί μόνο μία σύζευξη, ενώ το αρσενικό μπορεί να ζευγαρώνει μερικές φορές.

Πηγή: en.wikipedia.org

Εμβιόπτερα (Embioptera)
Έντομα. Embia major. Embioptera.
Embia major. Embioptera.

Τα Εμβιόπτερα (Embioptera, επίσης EmbiodeaEmbiidina και Embiida) αποτελούν μια μικρή τάξη ημιμετάβολων εντόμων που σήμερα περιλαμβάνει μόνο 8 οικογένειες με παγκοσμίως περίπου 300 καταγεγραμμένα είδη. Τα έντομα αυτά ζουν σε κρυμμένες στοές, για αυτό το λόγο πιθανολογείται πως ο αριθμός των ειδών είναι πολύ μεγαλύτερος και μπορεί να ξεπερνάει τα 2000 είδη. Στην Ευρώπη αναφέρονται δύο οικογένειες με συνολικά περίπου 13 είδη. Στην Ελλάδα συναντούμε δυο είδη, την Embia savignyi Westwood 1837 και την Haploembia solieri (Rambur 1842).

Στοές από μετάξι

Τα είδη των Εμβιοπτέρων εμφανίζουν μια απλή μορφή κοινωνικής ζωής. Δείχνουν πολλές ενδιαφέρουσες προσαρμογές στον τρόπο ζωής τους σε μεταξωτές στοές τις οποίες υφαίνουν τα ίδια. Η κατασκευή στοών από μετάξι, το οποίο παράγεται στους αδένες στους ταρσούς των μπροστινών ποδιών ίσως είναι αφετηρία για την εξέλιξη κοινωνικής ζωής. Το σύστημα των στοών προσφέρει καλύτερη προστασία, εάν τα έντομα το κατασκευάζουν και το χρησιμοποιούν ομαδικά. Οι ομάδες, που ενώνουν τις προσπάθειές τους να κατασκευάζουν γερούς τοίχους στις στοές, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης και αναπαραγωγής. Τουλάχιστον η σύγκριση τριών ειδών έδειξε πως στα είδη που χρησιμοποιούν περισσότερο μετάξι για τις στοές, τα άτομα ζουν πιο κοντά το ένα στο άλλο.

Τα Εμβιόπτερα αποφεύγουν το φως της ημέρας και παραμένουν σχεδόν αποκλειστικά στις στοές τους. Εγκαταλείπουν τις στοές τους μόνο όταν μεταναστεύουν και ιδρύουν καινούργιο καταφύγιο. Ζουν σε ομάδες οι οποίες αποτελούνται από μερικούς θηλυκούς και τους απογόνους τους σε ένα σύστημα από στοές που εξελίχθηκε από μόνο μία στοά και ευρύνεται συνεχώς από όλα τα μέλη τις ομάδας. Όλα τα μέλη ωφελούνται από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το κοινό καταφύγιο. Οι στοές είναι μόνο λίγο πιο φαρδιές από τα έντομα και επιτρέπουν τη συνεχή επαφή αυτών με τις αισθητήριες τρίχες.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ζοράπτερα (Zoraptera)
Έντομα. Zorotypus guineensis, χωρίς φτερά. Zoraptera
Zorotypus guineensis, χωρίς φτερά. Zoraptera

Τα Ζοράπτερα (Zoraptera) αποτελούν μια μικρή τάξη ημιμετάβολων εντόμων που περιλαμβάνει μόνο μια οικογένεια με παγκοσμίως μέχρι τώρα μόνο τριάντα γνωστά είδη. Η τάξη καθορίστηκε μόνο το 1935 και η ταξινομική θέση στο σύστημα εντόμων είναι ακόμα υπό συζήτηση. Το όνομα Ζοράπτερα δόθηκε στην τάξη, γιατί τα πρώτα γνωστά άτομα δεν είχαν πτέρυγες. (ζωρόν = ἄκρατον , άπτερα = χωρίς πτέρυγες).

Τα αρσενικά τρέφουν τα θηλυκά για να τα προσελκύσουν

Τα περισσότερα είδη ζουν κάτω από το φλοιό νεκρών δέντρων σε περιορισμένη κατάσταση αποσύνθεσης και με μεγάλη υγρασία, καμιά φορά μαζί με τερμίτες. Άλλα είδη τα συναντούμε στο έδαφος ή στα πριονίδια. Σχηματίζουν αποικίες, που προφανώς ξεκινούν από ένα θηλυκό και μπορούν να είναι διαφοροποιημένες με βάση την ηλικία. Τα Ζοράπτερα τρέφονται από τα σπόρια και τις υφές μυκήτων. Ίσως καταναλώνουν και μικρά ζώα. Η αναπαραγωγή είναι σεξουαλική ενώ σε μερικά είδη παρθενογενετική. Ο τρόπος σύζευξης ποικίλλει στα διάφορα είδη. Σε μερικά είδη έχει πολύ περισσότερα θηλυκά παρά αρσενικά. Σε άλλα είδη κατά την προξενιά τα αρσενικά τρέφουν τα θηλυκά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Δερμάπτερα (Dermaptera) – Ψαλίδες
Έντομα. Forficula smyrnensis, αρσενικό. Dermaptera.
Forficula smyrnensis, αρσενικό. Dermaptera.

Τα Δερμάπτερα (Dermaptera) αποτελούν μια τάξη εντόμων. Mε κοινό όνομα λέγονται «Ψαλίδες». Η τάξη περιλαμβάνει παγκοσμίως 1800 είδη. Στη Ευρώπη αναφέρονται 83 είδη, στην Ελλάδα 17. Το κοινό όνομα προέρχεται από το ζεύγος εξαρτημάτων στην οπίσθια άκρη του σώματος, που στα κοινά είδη μοιάζει κάπως με ψαλίδι.

Είναι έντομα νυκτόβια με αποκρυπτικό τρόπο ζωής. Υπάρχουν παμφάγα ή φυτοφάγα και αρπακτικά είδη. Μπορούν να τρέχουν γρήγορα, αλλά δεν πετούν εύκολα. Για άμυνα εκτός από τα ψαλίδια μερικά είδη εκκρίνουν ένα απωθητικό ρευστό, το οποίο μπορούν να ψεκάζουν μέχρι μια απόσταση 10 εκατοστόμετρων.

Τα δερμάπτερα συναντούμε σε υγρά και σκοτεινά μέρη σε όλο τον κόσμο με εξαίρεση τις πολικές περιοχές. Κατά την ημέρα κρύβονται σε ρωγμές. Περίπου 15 είδη ζουν επιζωοτικά σε νυχτερίδες και τρωκτικά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ορθόπτερα (Orthoptera) – Ακρίδες
Έντομα. Ωοτοκία από Schistocerca gregaria. Orthoptera.
Ωοτοκία από Schistocerca gregaria. Orthoptera.

Τα Ορθόπτερα (Orthoptera) ή Σαλτατόρια (Saltatoria) μπορούμε να τα ονομάζουμε «ακρίδες με την ευρεία έννοια». Περιλαμβάνει περισσότερα από 20.000 είδη που μοιράζονται σε 53 οικογένειες μεταξύ των οποίων είναι οι ακρίδες, ο γρύλος και ο κρεμμυδοφάγος. Τα πιο μικρά Ορθόπτερα έχουν μήκος περίπου δυο χιλιοστά (Mymecophilus sp κ.α.), τα μεγαλύτερα διακόσια χιλιοστά (Phyllophora sp κ.α.). Τα περισσότερα είναι μέτρια έως μεγάλα. Το πιο βαρύ έντομο του κόσμου είναι ορθόπτερο (Deinacrida beteracantha).

Η συμπεριφορά των Ορθόπτερων καθορίζεται από ένστικτα. Αυτό σημαίνει πως σε μια συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορούν να αποφασίζουν τι θα κάνουν, αλλά το κάνουν αυτόματα ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχονται. Η συμπεριφορά όμως εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, π.χ. από τις αναλογίες ορμονών στο εσωτερικό του εντόμου. Έτσι από μόνα τους γνωρίζουν τι μπορούν να φάνε, πότε και πως να ψάχνουν την τροφή τους, πότε να ψάχνουν και πως να βρουν το ταίρι τους, που να βάλουν τα αυγά κτλ.

Τα ακουστικά όργανα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αναζήτηση του ταιριού για σύζευξη. Κάθε είδος έχει δικούς τους ήχους, κατά κανόνα διαφορετικούς για τα αρσενικά και τα θηλυκά. Υπάρχουν δυο τακτικές. Σε μερικά είδη το αρσενικό επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους προσέλκυσης επί ώρες από ένα ιδιαίτερα κατάλληλο μέρος. Μόνο τα θηλυκά του ίδιου είδους πηγαίνουν προς τη διεύθυνση του ήχου. Σε άλλα είδη το αρσενικό περπατάει ψάχνοντας το ίδιο για τροφή και ταίρι και εκπέμπει τους ήχους μόνο κατά καιρούς. Όταν τα θηλυκά του ίδιου είδος ακούν τα αρσενικά, τους απαντάνε με τους δικούς τους ήχους. Τότε τα αρσενικά προχωρούν προς τη διεύθυνση των θηλυκών. Όταν το αρσενικό βρίσκεται πιο κοντά στο θηλυκό αρχίζει να κάνει τους ήχους προξενιάς, που πολλές φορές είναι διαφορετικοί από τους ήχους προσέλκυσης. Οι ήχοι μπορεί να σκοπεύουν όχι μόνο στην προσέλκυση του ταιριού, αλλά και στην απομάκρυνση ανταγωνιστικών του ίδιου φύλου. Στον κύκλο συμπεριφοράς της προξενιάς τα ερεθίσματα δεν είναι μόνο ακουστικά, αλλά επίσης οπτικά, απτικά και οσφρητικά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Φασματώδη (Phasmatodea)
Έντομα. Το έντομο Ραβδί ή Καλαράκι. Ctenomorpha chronus. Phasmatodea.
Το έντομο Ραβδί ή Καλαράκι. Ctenomorpha chronus. Phasmatodea.

Τα Φασματώδη ή φάσματα (Phasmatodea ή Phasmida) αποτελούν μια τάξη εντόμων. Κατατάσσονται στα νεόπτερα παρ όλο που μερικά δεν έχουν πτέρυγες. Στην Ευρώπη συναντούμε 15 είδη σε τρεις οικογένειες. Στην Ελλάδα αναφέρονται τρία είδη (Bacillus rossius (Rossius 1790), Bacillus atticus Brunner von Wattenwyl 1882, και Clonopsis gallica (Charpentier 1825). Παγκοσμίως αναφέρονται περί τα 3.000 είδη.

Τα είδη των φασματωδών μοιάζουν με κομμάτι ξύλου ή με φύλλα. Ανάλογα λέγονται «κλαράκι», «περιφερόμενο φύλλο» ή παρόμοια.

Τα περισσότερα είδη δραστηριοποιούνται κατά τη νύχτα. Κατά την ημέρα τα έντομα αυτά παραμένουν ακίνητα. Χάρη στη μορφή και στο χρωματισμό του κορμού τους παραμένουν κατά κανόνα απαρατήρητα. Μερικά είδη επίσης μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα τους στο περιβάλλον τους. Σε πολλά είδη παρατηρούνται όμως και άλλοι μηχανισμοί για να γλυτώσουν από πιθανούς θηρευτές. Μπορούν να αποβάλλουν ένα πόδι, μπορούν να πέφτουν στο έδαφος και να μένουν εκεί ακίνητα (αγγλικα: catalepsy), ή μπορούν να παράγουν απωθητικές εκκρίσεις.

Τα φασματώδη είναι φυτοφάγα, κατά κανόνα τρέφονται από φύλλα. Τα περισσότερα είδη δεν περιορίζονται σε ένα μόνο είδος φυτών, αλλά δέχονται πολλά και διάφορα φυτά.[4]

Στην περίπτωση απουσίας αρσενικών, μερικά είδη μπορούν να πολλαπλασιάζονται παρθενογενετικά. Κατά κανόνα όμως ή αναπαραγωγή είναι σεξουαλική.

Πηγή: el.wikipedia.org

Βλαττώδη (Blattodea) – Κατσαρίδες
Έντομα. Η κατσαρίδα Ectobius lapponicus. Blattodea.
Η κατσαρίδα Ectobius lapponicus. Blattodea.

Οι κατσαρίδες είναι έντομα, τα οποία αποτελούν μια τάξη: τα Βλαττοειδή (Blattodea, Blattaria). Από μερικούς ειδικούς το Βλαττοειδή θεωρούνται υπόταξη των δικτυόπτερων. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κατσαρίδων που ταξινομούνται σε 6 βασικές οικογένειες ανά τον κόσμο. Στη Ευρώπη αναφέρονται επί 150 είδη, στην Ελλάδα είκοσι. Το επιστημονικό όνομα της τάξης «Βλαττοειδή» προέρχεται από το γένος «Βλαττή» (Blatta).

Τα περισσότερα είδη είναι εδαφόβια και δραστηριοποιούνται κατά την νύχτα και κρύβονται κατά την ημέρα σε ρωγμές του εδάφους. Προτιμούν αυξημένη υγρασία. Συναντούμε απλές μορφές κοινωνικής ζωής. Γενικά μόνο χρησιμοποιούν ομαδικά τα κατάλληλα καταφύγια κοντά σε πηγές τροφής. Ωστόσο, ρομποτικές κατσαρίδες που συμπεριφέρονται και μυρίζουν όπως οι αληθινές εντάχθηκαν αρμονικά σε μια κοινότητα εντόμων σε εργαστήριο στο Βέλγιο, όπως ανακοινώθηκε από επιστήμονες το Νοέμβριο του 2007.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ισόπτερα (Isoptera) – Τερμίτες
Έντομα. Στρατιώτες και εργάτες του είδους Coptotermes formosanus.
Στρατιώτες και εργάτες του είδους Coptotermes formosanus.

Οι τερμίτες, είναι έντομα με το επιστημονικό όνομα Ισόπτερα (Isoptera). Είναι πτερυγωτά έντομα αλλά οι ειδικοί δεν συμφωνούν στην ακριβή κατάταξη. Τα ισόπτερα περιλαμβάνουν περί τα 2.300 είδη. Συχνά συγχέονται με τα μυρμήγκια, καθώς είναι και εκείνα κοινωνικά έντομα. Ονομάζονται και «Λευκά Μυρμήγκια». Η τροφή τους είναι κυρίως ξύλο. Η κοινωνία τους περιλαμβάνει τις τάξεις των εργατών, των στρατιωτών και των αναπαραγωγών. Ζουν σε θερμές περιοχές (σαβάνες), όπως στην Αφρική, την Νότια Αμερική και τη Νότια Ευρώπη. Στη Ευρώπη αναφέρονται 12 διάφορα είδη, στην Ελλάδα τρία: Kalotermes flavicollis (Fabricius 1793), Reticulitermes balkanensis Clement 2001 και Reticulitermes urbis Bagneres & Clement 2003.

Τα ισόπτερα κατοικούν κρυφά μέσα στο έδαφος ή στο ξύλο, αποφεύγοντας τα ρεύματα αέρος και τις ηλιακές ακτίνες. Μόνο οι εργάτες μπορούν να τρέφονται από μόνοι τους. Οι άλλες κάστες και οι νύμφες πρέπει να παίρνουν τροφή, κατά κανόνα από τους εργάτες. Η τροφή αυτή περιέχει σίελο και πεπτικές ουσίες. Παραδίδεται από στόμα σε στόμα ή από έδρα σε στόμα.

Πηγή: el.wikipedia.org

Μαντώδη (Mantodea)
Έντομα. Empusa pennata, ένα είδος Μαντώδους εντόμου (προσευχής). Mantodea.
Empusa pennata, ένα είδος Μαντώδους εντόμου (προσευχής). Mantodea.

Τα Μαντώδη (Mantodea) ή οι Μάντισσες είναι μία τάξη εντόμων που αποτελείται από περίπου 2.200 είδη τα οποία χωρίζονται σε 9 οικογένειες. Ονομάστηκαν έτσι το 1838 από τον εντομολόγο Χέρμαν Μπούρμαϊστερ, λόγω της στάσης των μπροστινών ποδιών, τα οποία υψώνονται σαν σε προσευχή. Στη Ευρώπη αναφέρονται 35 είδη, στην Ελλάδα 8.

Με το χρωματισμό, τη μορφή του σώματος και την κινήσεις που μοιάσουν με την κίνηση των φύλλων στον άνεμο, τα καλά μεταμφιεσμένα έντομα αυτά συγχέονται με το περιβάλλον και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους θηρευτές τους και από τη λεία τους. Πολλά είδη μπορούν να προσαρμόζουν το χρώμα τους ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.

Το γεγονός, πως παρατηρούνται θηλυκά, τα οποία αποκεφαλίζουν και καταβροχθίσουν τα αρσενικά κατά το ζευγάρωμα, είναι μάλλον εξαίρεση στο φυσικό περιβάλλον. Σωστά είναι, πως στην περίπτωση κανιβαλισμού το ζευγάρωμα δεν διακόπτεται. Επίσης κανιβαλισμό παρατηρείται σε πολλά είδη ανεξάρτητα από την αναπαραγωγική συμπεριφορά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ψωκόπτερα (Psocoptera)
Έντομα. Empusa pennata, ένα είδος Μαντώδους εντόμου (προσευχής). Mantodea.
Empusa pennata, ένα είδος Μαντώδους εντόμου (προσευχής). Mantodea.

Τα Ψωκόπτερα (Psocoptera) ή Ψωχόπτερα αποτελούν μια τάξη ημιμετάβολων εντόμων, που είναι στενοί συγγενείς με τα Φθειράπτερα, τα Θυσανόπτερα και τα Ημίπτερα, ιδιαίτερα με τα Φθειράπτερα. Περιλαμβάνουν παγκοσμίως περίπου 3.200 είδη. Στην Ελλάδα αναφέρονται περίπου 70 είδη.

Τα συναντούμε πάνω σε νεκρά ή ζωντανά φύλλα, πάνω ή μέσα σε ξύλο, όπου ορύσσουν στοές. Μερικά είδη είναι ειδικευμένα στη ζωή σε σπηλιές. Άλλα είδη τα συναντούμε στους αποθηκευτικούς χώρους όπου μπορούν να γίνονται και ενοχλητικά ή να χαλούν την ποιότητα των αποθεμάτων. Στα περισσότερα είδη τα άτομα ζουν μοναχικά, αλλά μερικά είδη εκδηλώνουν κοινωνική οργάνωση. Μερικά κατασκευάζουν δίκτυα από εκκρίσεις διαμορφωμένων σιελογόνων αδένων, Τα ψωκόπτερα τρέφονται με φύκη, λειχήνες, μύκητες, γύρη, ή οργανικά κατάλοιπα

Πηγή: el.wikipedia.org

Θυσανόπτερα (Thysanoptera)
Έντομα. Αρσενικό και θηλυκό. Thysanoptera.
Αρσενικό και θηλυκό. Thysanoptera.

Τα Θυσανόπτερα (Thysanoptera) ή θρίπες αποτελούν μια τάξη ημιμετάβολων εντόμων στενοί συγγενείς με τα φθιράπτερα, τα ψωκόπτερα και τα Ημίπτερα. Περιλαμβάνουν παγκοσμίως περίπου 5.500 είδη, αλλά υποτίθεται πως υπάρχουν πολύ περισσότερα. Από την Ελλάδα αναφέρονται περίπου 50 γένη, πολλά από αυτά με μερικά είδη. Από το γεγονός πως στη Βρετανία αναφέρονται 150 είδη, μπορούμε να συμπεράνουμε πως στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα.

Τα περισσότερα είδη συναντούμε σε σάπιο ξύλο ή σε απορρίμματα φύλλων. Τα άλλα είδη ζουν σε πράσινα φύλλα ή σε λουλούδια. Μόνο λίγα είδη συναντούμε σε βρύα. Στην Αυστραλία μερικά είδη ζουν μεταξύ δυο φύλλων, τα οποία κολλούν το ένα στο άλλο, καμιά φορά με τη βοήθεια νημάτων που κατασκευάζουν τα ίδια. Η πλειονότητα των ειδών τρέφεται από μύκητες, μερικά και από τους σπόρους αυτών. Στης εύκρατες ζώνες κατά κανόνα καταναλώνουν τη γύρη λουλουδιών ή άλλους φυτικούς ιστούς. Μερικά είδη τρέφονται από άλλα μικρά ζώα.

Τα αρσενικά πολλών ειδών εκδηλώνουν επιθετικότητα εναντίον άλλων με στόχο να προστατεύουν το ταίρι ή τα αυγά που προέρχονται από τη σύζευξη με θηλυκό. Ο βιολογικός κύκλος κατά κανόνα διαρκεί ένα χρόνο, ιδιαίτερα στις εύκρατες ζώνες.

Πηγή: el.wikipedia.org

Φθειράπτερα (Phthiraptera) – Ψείρα
Έντομα. Ψείρα της κεφαλής. Phthiraptera.
Ψείρα της κεφαλής. Phthiraptera.

Τα Φθειράπτερα είναι μία υπό συζήτηση τάξη εντόμων . Στη μία οι διάφοροι τύποι στοματικών μορίων, που συναντούμε στα είδη της τάξης, προκαλούν αμφιβολίες, πως όλα τα είδη φτειραπτέρων έχουν κοινούς προγόνους. Άλλοι ειδικοί υποστηρίζουν πως ή στενή συγγένεια με την τάξη Ψωκόπτερα δικαιολογεί την ένωση των δύο τάξεων σε μια μόνο τάξη. Η σχετική ομοιομορφία των ειδών εξηγείται λόγω ίδιου τρόπου ζωής, ως εκτοπαράσιτα.

Τα φθειράπτερα περνούν ολόκληρη τη ζωή τους στον ξενιστή. Η αμετάβλητη θερμοκρασία και υγρασία ανάμεσα στις τρίχες ή στα φτερά ευνοεί τον παρασιτισμό τους. Με το θάνατο του ξενιστή τα φθειράπτερα μπορούν να επιζήσουν το πολύ μερικές μέρες, εάν δεν συναντήσουν καινούργιο ξενιστή.

Η μεταφορά από ένα ξενιστή στον άλλον, κατά κανόνα γίνεται κατά τη σωματική επαφή δύο ξενιστών. Επίσης δεν είναι σπάνια η μεταφορά μέσω μυγών. Η ψείρα καβαλικεύει μια μύγα που κάθεται στον ξενιστή και κατεβαίνει μόνο στον επόμενο ξενιστή.

Οι υποτάξεις των Φθειράπτερων τρέφονται διαφορετικά
πάντα όμως από τον ξενιστή τους.

Τα ανόπλουρα (Anoplura) τρυπούν το δέρμα με την προβοσκίδα, μετά ψάχνουν αγγείο λαιμού και τριχοειδές αγγείο αίματος, τρυπούν και αυτό και απορροφούν το αίμα. Τα ισχνόκερα (Ischnocera) τρέφονται μόνο από την κερατίνη που ξύνουν με τις άνω γνάθους από τα φτερά των ξενιστών. Στα ρυγχοφθείρινα (Rhynchophthirina) οι άνω γνάθοι φρεζάρουν τρύπα στο δέρμα και γλείφουν το αίμα που συγκεντρώνεται στην τρύπα. Τα ισχνόκερα κατά κανόνα τρέφονται μόνο από την κερατίνη που ξύνουν με τις άνω γνάθους από τα φτερά τα μαλλιά ή το δέρμα των ξενιστών. Τα αμβλύκερα (Amblycera) τρέφονται από νεκρά τμήματα του δέρματος, των μαλλιών ή των φτερών του ξενιστή.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ημίπτερα (Hemiptera) – Τζιτζίκι, Βρομούσα, ΚοριόςΑφίδες ή μελίγκρες ή φυτόψειρες.
Έντομα. Διάφορα ημίπτερα. Hemiptera.
Διάφορα ημίπτερα. Hemiptera.

Τα Ημίπτερα είναι μια καλά ορισμένη τάξη εντόμων . Η βασική δομή των στοματικών μορίων δείχνει την κοινή προέλευση. Τα ημίπτερα περιλαμβάνουν παγκοσμίως περίπου 80.000 είδη σε περίπου 140 οικογένειες. Από το γεγονός πως στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρονται περίπου 1.600 είδη, μπορούμε να συμπεράνουμε πως στην Ελλάδα συναντούμε περισσότερα από 1.600 είδη. Μόνο μία από τις πέντε υποοικογένειες απουσιάζει στην Ευρώπη, τις υπόλοιπες τις συναντούμε και στην Ελλάδα.

Παραδείγματα Ημιπτέρων στην Ελλάδα είναι το τζιτζίκι (οικογένεια Cicadidae, υπόταξη Cicadomorpha), η φυλλοξήρα του σταφυλιού (οικογένεια Phylloxeroidae, υπόταξη Sternorrhyncha) η βρομούσα (οικογένεια Pentatomidae, υπόταξη Heteroptera,) και ο κοινός κοριός (οικογένεια Cimicidae, υπόταξη Heteroptera) .

Θετικά και αρνητικά των Ημίπτερων

Πολλά ημίπτερα προκαλούν ζημιές στα φυτά και με αυτό τον τρόπο αποκτούν σημασία για τους ανθρώπους. Παραδείγματα από την Ελλάδα είναι ο αλευρώδης Bemisia tabaci παράσιτο του καπνού, η φιλοξήρα (Viteus vitifoliae), που προκαλεί ζημιές στα αμπέλια ή ο Macrosiphum rosae που συναντούμε στα τριαντάφυλλα. Εξ άλλου μερικά είδη από την οικογένεια Evudiidae της Νότιας Αμερικής μπορούν να μεταφέρουν την Trypanosoma cruzi, που προκαλεί την ασθένεια «τσάγκας νόσος» ή «αμερικανική τρυπανοσωμίαση» στον άνθρωπο και μερικά ζώα. Σε όλο τον κόσμο ο κοινός κοριός Cimex lectularius μπορεί να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους.

Στην άλλη πλευρά μερικά ημίπτερα βοηθούν στον έλεγχο των ζιζανίων και οι αφίδες αποτελούν σημαντική τροφή για πολλά πουλιά, που εκτός από τις αφίδες καταναλώνουν και άλλα βλαβερά έντομα. Επίσης κατασκευάζονται κοσμήματα από διάφορα ημίπτερα. Τα ημίπτερα είναι αντικείμενο καλλιτεχνικών έργων, ιδιαίτερα σε κοινωνίες, όπου έχουν μυστική σημασία. Η πολύτιμη χρωστική ουσία καρμίνιo παράγεται από το έντομο Dactylopius coccus που ανήκει στα ημίπτερα.

Πηγή: el.wikipedia.org

Υπερτάξη Ενδοπτερυγωτά (Endopterygota) {9}
Μύγα.

Τα Ενδοπτερυγωτά αποτελούν την Υπερτάξη με την μεγαλύτερη ποικιλία εντόμων, με πάνω από 1 εκατομμύριο ζώντα είδη χωρισμένα σε 11 τάξεις, που περιέχουν έντομα όπως πεταλούδες, μύγες, ψύλλους, μέλισσες, μυρμήγκια και σκαθάρια.

Διακρίνονται από τα Εξωπτερυγωτά από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα φτερά τους. Τα Ενδοπτερυγωτά (σημαίνει κυριολεκτικά «εσωτερικές φτερωτές μορφές») αναπτύσσουν φτερά μέσα στο σώμα και υφίσταται μια περίπλοκη μεταμόρφωση που εμπλέκει και το στάδιο της χρυσαλλίδας (pupal stage). Τα Εξωπτερυγωτά (“εξωτερικές φτερωτές μορφές”) αναπτύσσουν φτερά στο εξωτερικό του σώματός τους χωρίς να περάσουν από το στάδιο της χρυσαλλίδας (pupal stage).

Πηγή: en.wikipedia.org

Υμενόπτερα (Hymenoptera) –  Σφήκα η μέλισσα και το μυρμήγκι.
Έντομα. Διάφορα Υμενόπτερα. Hymenoptera.
Διάφορα Υμενόπτερα. Hymenoptera.

Τα υμενόπτερα είναι η μεγαλύτερη τάξη εντόμων, στην οποία ανήκουν η σφήκα η μέλισσα και το μυρμήγκι. Η λέξη υμενόπτερο είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις «υμένας – πτερό».

Στα «Υμενόπτερα» το σώμα χωρίζεται σε τρία μέρη: το κεφάλι, το θώρακα και την κοιλιά. Το κεφάλι συνδέεται με το θώρακα με τέτοιο τρόπο που να είναι πολύ ευκίνητο. Στο κεφάλι φέρουν πέντε μάτια από τα οποία τα δυο είναι σύνθετα και τ’ άλλα απλά και μια μικρή προβοσκίδα. Ο θώρακας χωρίζεται στον προθώρακα, το μεσοθώρακα και το μεταθώρακα. Κι η κοιλιά αποτελείται από ξεχωριστές αρθρώσεις, που φτάνουν καμιά φορά τον αριθμό 9.

Τα υμενόπτερα έχουν δυο ζευγάρια φτερών, που το δεύτερο είναι μικρότερο από το πρώτο. Είναι διαφανή με νευρώσεις. Έχουν τρία ζευγάρια πόδια με αρθρώσεις.

Θετικά και αρνητικά των Υμενόπτερων

Άμεσα ωφέλιμη είναι η μέλισσα. Πάρα πολλά είδη ημενοπτέρων τρέφονται από βλαβερά έντομα και με αυτό το τρόπο βοηθούν έμμεσα στον άνθρωπο.

Μερικά είδη υμενοπτέρων χρησιμοποιούν το τσίμπημα (κέντρισμα) ως μέσο άμυνας ή επίθεσης.

Στα περισσότερα Υμενόπτερα, το δηλητήριο αποτελείται απο ισταμίνη, και κυρίως αλλεργιογόνα ένζυμα. Τα έντομα αυτά μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες αντιδράσεις (αλλεργίες) στον ανθρώπινο οργανισμό.

Πηγή: el.wikipedia.org

Κολεόπτερα (Coleoptera)

Τα κολεόπτερα είναι η πιο μεγάλη τάξη στην ομοταξία των εντόμων. Είναι γνωστά περίπου 300.000 διαφορετικά είδη. Στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου 20.000 είδη κολεοπτέρων.

Τα κολεόπτερα εμφανίζονται τόσο όπου υπάρχει ζωή όσο και στις ερημιές. Φαίνεται να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της ταξινομίας των κολεοπτέρων και των βιότοπων όπου ζουν. Έτσι, οι νύμφες των ειδών της οικογένειας των Cerambycidae ζουν στο ξύλο, τα είδη της οικογένειας των Dermestidae τρέφονται από δέρματα και κόκαλα, τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Carabidae ζουν στο έδαφος κυνηγώντας άλλα ζώα, πολλά μέλη της οικογένειας Curculionidae αναπτύσσονται στα φρούτα και μεγάλο μέρος στις ρίζες των φυτών. Τα κοπροφάγα κολεόπτερα σχηματίζουν μία υποεικογένεια, των Scarabaeidae, κτλ. Βέβαια, πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Συμπεριφορά των κολεόπτερων

Η συμπεριφορά των κολεοπτέρων καθορίζεται από ένστικτα. Αυτό σημαίνει πως σε μια συγκεκριμένη κατάσταση δεν μπορούν να αποφασίζουν τι θα κάνουν, αλλά το κάνουν αυτόματα. Έτσι από μόνα τους ξέρουν τι μπορούν να φάνε, πως να ψάχνουν την τροφή τους, πως να βρουν το ταίρι τους, που να βάλουν τα αυγά κτλ.. Με αυτό τον τρόπο η συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Ενώ συνήθως τα αυγά αποτίθενται σε κατάλληλο τόπο, ο Hydrous piceus που ζει στο νερό, κατασκευάζει ένα «βαράκι», που το κολλάει κάτω από ένα φύλλο στο νερό. Το «βαράκι» έχει προέκταση στον αέρα σαν καπνοδόχος, έτσι εξασφαλίζεται προστασία και αέρα στα αυγά, που τοποθετούνται στο «βαράκι». Επίσης ιδιαίτερα πολύπλοκος είναι ο τρόπος που ο Scarabaeus εξασφαλίζει καλές συνθήκες για τη ανάπτυξη των προνυμφών, κατασκευάζοντας και καταχωνιάζοντας μια μικρή μπάλα από κοπριά. Υπάρχουν αρκετά ακόμα παραδείγματα για τη φροντίδα των νεοσσών, μέχρι οι γονείς να τρέφουν τα παιδιά τους από στόμα σε στόμα (Necrophorus sp.).

Πηγή: el.wikipedia.org

Στρεψίπτερα (Strepsiptera)
Έντομα. Stylops melittae. Ζει σε  Ευρώπη και Ελλάδα. Strepsiptera.
Stylops melittae. Ζει σε Ευρώπη και Ελλάδα. Strepsiptera.

Τα στρεψίπτερα είναι μια αρκετά μικρή τάξη εντόμων με δύο υποτάξεις. Η τάξη περιλαμβάνει παγκοσμίως περίπου 560 διάφορα είδη. Στην Ευρώπη τα στρεψίπτερα εκπροσωπούνται μόνο με περίπου είκοσι είδη, τουλάχιστον τρία από αυτά συναντούμε και στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα είδη Halictoxenos spencei, Hylecthrus rubi, και Stylops melittae. Τα στρεψίπτερα είναι ενδοπαράσιτα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο υποτάξεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των θηλυκών και στον βιολογικό κύκλο.

Το όνομα στρεψίπτερα τα έντομα αυτά οφείλουν στο γεγονός, πως οι οπίσθιες πτέρυγες κατά την πτήση στρίβονται. Τα στρεψίπτερα σχεδόν δεν έχουν σημασία για τους ανθρώπους. Ενδεχομένως οι άνθρωποι ωφελούνται έμμεσα, γιατί τα στρεψίπτερα αποδυναμώνουν τους ξενιστές, που γενικά δεν μπορούν να αναπαράγονται περισσότερο.

Συναντούμε είδη στρεψιπτέρων σε όλο τον κόσμο, αλλά η πλειονότητα των ειδών κατοικεί στις τροπικές ζώνες. Τα συναντούμε όπου παρουσιάζονται οι ξενιστές, που ανήκουν σε πολλές τάξεις εντόμων.

Πηγή: el.wikipedia.org

Ραφιδιόπτερα (Raphidioptera)
Έντομα. Dichrostigma flavipes. Raphidioptera.
Dichrostigma flavipes. Raphidioptera.

Τα ραφιδιόπτερα ή ραφιδιοειδή είναι μια αρκετά μικρή τάξη εντόμων. Ο αριθμός ειδών εκτιμάται παγκοσμίως σε μόνο 200 έως 250 σωζόμενα είδη. Ανήκουν όλα στην υποτάξη Raphidiomorpha . Στην Ευρώπη τα ραφιδιόπτερα εκπροσωπούνται με περίπου 75 είδη, τα οποία ανήκουν σε δύο οικογένειες. Από την Ελλάδα αναφέρονται σχεδόν πενήντα είδη. Τα περισσότερα από αυτά είναι ενδημικά στη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, τη Σάμο, στα Δωδεκάνησα στις Κυκλάδες ή ακόμα σε πιο περιορισμένες περιοχές.

Τα ραφιδιόπτερα ενεργούν κατά την ημέρα. Ζουν μονήρη. Δεν πετούν καλά. Καθαρίζονται λεπτομερώς. Ενήλικα και προνύμφες τρέφονται από μικρά αρθρόποδα με μαλακό εξωσκελετό, καμιά φορά καταναλώνουν και γύρη. Οι νύμφες κατά κανόνα ζουν κάτω από το φλοιό δέντρων ή θάμνων, μερικές φορές στα πάνω στρώματα του χώματος ή σε σχισμές βράχων.

Κατά κανόνα της σύζευξης προηγείται ένα εκτεταμένο προξενιό. Η σύζευξη παίρνει μέχρι τρεις ώρες. Τα αυγά τοποθετούνται με το μακρύ ωοθέτη σε σχισμές του φλοιού ή στο χώμα. Πρόκειται για μερικές εκατοντάδες αυγά που οι θηλυκές αποθέτουν σε ομάδες μέχρι εκατό αυγά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Μεγαλόπτερα (Megaloptera)
Έντομα. Sials. Megaloptera.
Sials. Megaloptera.

Τα μεγαλόπτερα είναι μια πολύ μικρή τάξη ολομετάβολων εντόμων . Ο αριθμός ειδών εκτιμάται παγκοσμίως σε μόνο περίπου τριακόσια σωζόμενα είδη. Στην Ευρώπη τα μεγαλόπτερα εκπροσωπούνται μόνο με ένα γένος της οικογένειας Sialidae και έξι είδη. Κανένα από αυτά τα είδη δεν αναφέρεται από την Ελλάδα.

Οι προνύμφες των μεγαλοπτέρων ζουν στο τρεχούμενο ή στάσιμο γλυκό νερό. Είναι θηρευτές. Ορύσσουν στο βυθό κάτω από πέτρες ή σε σχισμές πετρών και τρώνε τα μικρά ζώα, που εντοπίζουν εκεί. Για τη νύμφωση αφήνουν το νερό. Και η ωοτοκία πραγματοποιείται στην ξηρά. Τα αυγά τοποθετούνται σε μεγάλο αριθμό (200 μέχρι 3.000 σε μία μέχρι πέντε στρώσεις) σε φύλλα, κλαδιά ή πέτρες πάνω από το νερό. Από εκεί οι εκκολαπτόμενες προνύμφες πέφτουν στο νερό.

Ενεργούν κατά τις μεσημεριανές ώρες. Δεν πετούν πολύ. Δεν ζουν πολύ καιρό και παίρνουν μόνο λίγη ή καμία τροφή. Σε μερικά είδη τα αρσενικά έχουν πολύ μεγάλες άνω γνάθους, και με αυτές ανταγωνίζονται για τα θηλυκά. Η μεταμόρφωση είναι πλήρης. Ανάλογα με το είδος ο βιολογικός κύκλος διαρκεί από ένα μέχρι πέντε χρόνια και περιλαμβάνει περίπου ένδεκα διάφορα προνυμφιακά στάδια.

Πηγή: el.wikipedia.org

Νευρόπτερα (Neuroptera)
Έντομα. Euroleon nostras (Myrmeleontidae). Ζει και στην Ελλάδα. Neuroptera.
Euroleon nostras (Myrmeleontidae). Ζει και στην Ελλάδα. Neuroptera.

Τα νευρόπτερα είναι μια τάξη ολομετάβολων εντόμων. Ο αριθμός ειδών εκτιμάται παγκοσμίως σε περίπου έξι χιλιάδες σωζόμενα είδη, τα οποία κατατάσσονται σε τρεις υποτάξεις και δεκαεπτά οικογένειες. Στην Ευρώπη συναντούμε και τις τρεις υποτάξεις με δώδεκα οικογένειες . Όλες οι οικογένειες αυτές εκπροσωπούνται και στην Ελλάδα, κατά μέρος και με πολλά είδη. Η οικογένεια Chrysopidae για παράδειγμα εκπροσωπείται στην Ελλάδα με σχεδόν τριάντα διαφορετικά είδη. Στα νευρόπτερα κατατάσσεται ο χρύσωπας και ο μυρμηκολέων.

Πολλά είδη πραγματοποιούν προξενιό με βάση χημικά ή οπτικά ερείσματα. Σε ορισμένες Chrysopidae παράγονται ήχοι, όταν χτυπούν την κοιλιά στο υπόστρωμα. Επίσης παρατηρούνται διάφοροι τρόποι συμπεριφοράς για να εξαπατήσουν ή να παρασύρουν πιθανούς θηρευτές.

Τα αυγά τοποθετούνται μεμονωμένα ή σε μικρές παρτίδες είτε διάσπαρτα ή κολλημένα στο υπόστρωμα. Κατά κανόνα υπάρχουν τρία προνυμφιακά στάδια. Οι προνύμφες ενεργούν στο νερό, μέσα ή πάνω στο έδαφος ή πάνω σε θάμνους ή δέντρα, ανάλογα με το είδος. Περιμένουν ακίνητα την λεία ή την ψάχνουν ενεργά ή κατασκευάζουν παγίδες.

Πηγή: el.wikipedia.org

Μηκόπτερα (Mecoptera)
Έντομα. Panorpa communis, αρσενικό. Mecoptera.
Panorpa communis, αρσενικό. Mecoptera.

Τα μηκόπτερα είναι μικρή πρωτόγονη τάξη ολομετάβολων εντόμων που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των εντόμων. Ο αριθμός ειδών εκτιμάται παγκοσμίως σε πεντακόσια μέχρι εξακόσια σωζόμενα είδη, που κατατάσσονται σε εννιά οικογένειες. Οι σκορπιόμυγες ανήκουν στα μηκόπτερα. Στην Ευρώπη τα μηκόπτερα εκπροσωπούνται μόνο με 23 είδη από τρεις οικογένειες. Στην Ελλάδα συναντούμε δυο οικογένειες με πέντε είδη, Bittacus italicus από την οικογένεια Bittacidae και Panorpa communis, Panorpa germanic, Panorpa lacedaemonia και Panorpa rufostigma από την οικογένεια Panorpidae.

Συναντούμε τα περισσότερα είδη μηκοπτέρων σε υγρούς και δροσερούς οικοτόπους, ιδιαίτερα στο υπόροφο των δασών. Οι προνύμφες των περισσότερων ειδών αναπτύσσονται στις πάνω στρώσεις του εδάφους, άλλα στο νερό, άλλα σε βρύα. Τα ακμαία δεν πετούν καλά και κατά την ημέρα συνήθως κάθονται στη σκιά στους θάμνους και τα χορτάρια. Ανάλογα με το είδος τρέφονται από νεκρά ή ζωντανά μικρά αρθρόποδα, ή είναι φυτοφάγα ή παμφάγα.

Τα αρσενικά προσελκύουν τα θηλυκά με χημικές ουσίες και με ιδιαίτερες κινήσεις και επιδείξεις των πτερύγων. Στις σκορπιόμυγες τα αρσενικά προσφέρουν και κομμάτια τροφής στα θηλυκά. Εάν ένα αρσενικό βρει λεία μπορεί επιτυχώς να το υπερασπιστεί από άλλα αρσενικά. Περιμένει δίπλα στη λεία και εκκρίνει μια φερομόνη, η οποία μπορεί να προσελκύσει τα θηλυκά σε απόσταση πολλών μέτρων. Το θηλυκό τρώει, το αρσενικό που θα ζευγαρώσει μαζί του. Η σύζευξη μπορεί να διαρκεί μερικές ώρες.

Πηγή: el.wikipedia.org

Σιφωνάπτερα (Siphonaptera) – Ψύλλος
Έντομα. Απεικόνιση ψύλλου με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Siphonaptera.
Απεικόνιση ψύλλου με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Siphonaptera.

Ψύλλος είναι η κοινή ονομασία απτέρων εντόμων που ανήκουν στην τάξη Σιφωνάπτερα. Ορισμένοι επιστήμονες χρησιμοποιούν και τον παλαιότερο όρο Αφανίπτερα. Πρόκειται για εξωτερικά παράσιτα που τρέφονται με αίμα θηλαστικών και πτηνών. Επειδή μεταδίδουν ασθένειες, είναι πολύ επικίνδυνα ζώα και καταπολεμούνται με εντομοκτόνα και άλλους τρόπους.

Το δάγκωμα από ψύλλους είναι τόσο ενοχλητικό, καθώς προκαλεί έντονη φαγούρα, όσο και επικίνδυνο, επειδή τα ζώα αυτά αποτελούν ενδιάμεσους ξενιστές για πολλά παράσιτα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευκολύνουν στην εξάπλωση των επιδημιών. Για την προφύλαξη από τους ψύλλους πολλές φορές γίνεται προληπτικός καθαρισμός των οικιών, επειδή τα ζωΰφια γεννούν τα αυγά τους σε σκοτεινά και σκονισμένα μέρη. Επίσης, χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα.

Πηγή: el.wikipedia.org

Δίπτερα (Diptera) – Κουνούπι, μύγα.

Τα δίπτερα είναι μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες τάξεις ολομετάβολων εντόμων με μέχρι τώρα περίπου 124 χιλιάδες καταγεγραμμένα είδη. Εκτιμάται πως αυτά είναι περίπου το μισό των σωζόμενων ειδών. Τα δίπτερα που κατατάσσονται σε δυο υποτάξεις. Στα δίπτερα ανήκουν η οικιακή μύγα, το κουνούπι και η αλογόμυγα.

Γλύφουν, κόβουν και τρυπούν

Τα στοματικά μόρια μπορούν να τελειώνουν σε δέσμη στιλέτων που παλινδρομώντας πάνω κάτω τρυπούν και τσιμπούν (κουνούπι). Ή μπορούν να τελειώνουν σε είδος σφουγγάρι και να γλείφουν (μύγα) ή να μπορούν να κόβουν (αλογόμυγα). Αλλά οπωσδήποτε η τροφή απορροφάται με ένα είδος προβοσκίδας μεταξύ άνω και κάτω χείλους, που έχουν επιμηκυνθεί και σχηματίζουν τροφικό αγωγό. Και μέσα στην προβοσκίδα αυτή απαντάται το εκτεταμένο υποφάρυγγα με το σιελικό πόρο. Τα στοματικά μόρια είναι λοιπόν μυζητικού τύπου με σιελικό πόρο και ένα σχετικό μυικό σύστημα για την άντληση. Πιο ορθά λέγονται κόπτων μυζητικού τύπου (αλογόμυγα), λείχων μυζητικού τύπου (μύγα) και νύσσων μυζητικού τύπου (κουνούπι).

Με λίγες εξαιρέσεις τα ενήλικα ενεργούν κατά την ημέρα και το βράδυ. Πολλά είδη σχηματίζουν εναέρια σμήνη γύρο κάποιο σταθερό αντικείμενο, δέντρο, κορυφή λόφου ή πάνω ένα ρυάκι και άλλα. Αυτά τα σμήνη διευκολύνουν στα αρσενικά να είναι καλύτερα ευκρινή στα θηλυκά. Παρατηρούνται και συγκεντρώσεις στο έδαφος για σύζευξη ή για καταφύγιο από κακές καιρικές συνθήκες.

Δίπτερα και άνθρωπος

Τα δίπτερα έχουν τεράστια σημασία για τους ανθρώπους. Μερικά είδη μεταδίδουν νοσήματα στον άνθρωπο ή στα κατοικίδια ζώα, όπως η ελονοσία στον άνθρωπο ή ο καταρροϊκός πυρετός στα πρόβατα. Παραπάνω μερικά είδη χρησιμοποιούν τον άνθρωπο και διάφορα ζώα ως ξενιστή προκαλώντας τη μύαση. Τα φυτοφάγα είδη προκαλούν τεράστιες ζημιές στη γεωργία, ιδιαίτερα τρυπώνοντας σε φρούτα και ρίζες. Πολλά είδη είναι ενοχλητικά.

Στην άλλη πλευρά τα δίπτερα βοηθούν στην επικονίαση και φυτών που δεν επισκέπτονται από τις μέλισσες. Παίζουν σημαντικό ρόλο στις τροφικές αλυσίδες και βοηθούν στην αποσύνθεση οργανικών ουσιών. Μερικά είδη χρησιμοποιούνται στο έλεγχο παρασίτων με βιολογικά μέσα (οι Συρφίδες τρέφονται με αφίδες). Έμμεσα ωφελούν οι άνθρωποι στη επιστήμη. Το πιο σπουδαίο ζώο στη έρευνα της Γενετικής είναι η ξιδόμυγα (Drosophila melanogaster). Η ποιότητα νερού ελέγχεται μεταξύ άλλων με προνύμφες διπτέρων. Πρόσφατα χρησιμοποιούνται και προνύμφες ορισμένων ειδών για τη φροντίδα πληγών στην ιατρική (en:Maggot therapy).

Πηγή: el.wikipedia.org

Υπερτάξη Αμφιεσμενόπτερα (Amphiesmenoptera) {2}
Έντομα.  Ηolly blue (Celastrina argiolus). Λεπιδόπτερα.
 Ηolly blue (Celastrina argiolus). Λεπιδόπτερα.

Η Υπερτάξη αυτή κατηγοροποιήθηκε από τον S. G. Kiriakoff, αλλά συχνά πιστώνεται στον Willi Hennig στην αναθεώρησή του για την ταξινόμηση των εντόμων για δύο αδελφές τάξεις: Λεπιδόπτερα (πεταλούδες και σκώρους) και Τριχόπτερα (caddisflies – μικρές πεταλουδίτσες της νύχτας).

Πηγή: en.wikipedia.org

Τριχόπτερα (Trichoptera)
Έντομα. Oligotricha striata. Trichoptera.
Oligotricha striata. Trichoptera.

Τα τριχόπτερα αποτελούν μια πολυπληθή τάξη ολομετάβολων εντόμων με σχεδόν ένδεκα χιλιάδες σωζόμενα είδη. Μοιάζουν αρκετά με πρωτόγονα λεπιδόπτερα. Και οι δύο τάξεις κατατάσσονται στις πανορποειδείς τάξεις εντόμων. Τα τριχόπτερα της Ευρώπης διαιρούνται ως εξής: Η υπόταξη Annulipalpia εκπροσωπείται στην Ευρώπη με έξι οικογένειες, η υπόταξη Integripalpia με δεκατέσσερα οικογένειες, και τα υπόλοιπα τριχόπτερα κατατάσσονται σε τέσσερις οικογένειες. Από τη Μεγάλη Βρετανία αναφέρονται περίπου διακόσια είδη, περίπου τόσα βρίσκονται και στην Ελλάδα.

Το όνομά τους τα τριχόπτερα το οφείλουν στις τρίχες στις πτέρυγες. Οι τρίχες κατά κανόνα είναι πιο πυκνές στις μπροστινές πτέρυγες. Είναι ομόλογες με τα λέπια στις πτέρυγες των λεπιδόπτερων. Στα τριχόπτερα μερικές φορές συναντούμε μικρές περιοχές σκεπασμένες με λέπια.

Βιολογία

Τα ενήλικα τρέφονται λιγοστά, απορροφώντας μόνο νερό ή νέκταρ. Μπορούν να επιβιώνουν μερικές μέρες. Γενικά δεν πετούν καλά, μπορούν όμως να κινούνται πολύ γρήγορα στα φύλλα. Κατά κανόνα ενεργούν κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι το βράδυ και τη νύχτα. Γενικά μένουν σταθερά, μερικά είδη όμως σχηματίζουν σμήνη κοντά στους βιότοπους των προνυμφών. Παρατηρείται ποικιλία συμπεριφορών για να προσελκύσουν το άλλο φύλο με χημικά, οπτικά ή ακουστικά μέσα. Τα αρσενικά διάφορων ειδών υπερασπίζουν μια μικρή περιοχή ως ιδιοκτήτες.

Η σύζευξη πραγματοποιείται σε μικρό χρονικό απόσταση μετά την εκκόλαψη του ακμαίου. Τα έντομα ζευγαρώνουν κατά την πτήση, αλλά η μεταφορά του σπέρματος ολοκληρώνεται στο έδαφος ή στα φυτά κοντά στο νερό Τα θηλυκά αφήνουν τα αυγά να πέφτουν στο νερό, ή τα τοποθετούν πάνω στο νερό και οι προνύμφες που εκκολάπτονται πέφτουν στο νερό. Μερικά είδη κολλούν τα αυγά σε πέτρες κάτω από την επιφάνεια του νερού. Για αυτό το σκοπό καταδύονται μέχρι μισή ώρα στο νερό.

Πηγή: el.wikipedia.org

Λεπιδόπτερα (Lepidoptera)
Έντομα. Danaus plexippus. Lepidoptera.
Danaus plexippus. Lepidoptera.

Τα λεπιδόπτερα αποτελούν μια πολυπληθή τάξη ολομετάβολων εντόμων. Με περίπου 200.000 καταγεγραμμένα είδη κατέχει τη δεύτερη ή τρίτη θέση στις μεγαλύτερες τάξεις εντόμων μετά τα κολεόπτερα και μαζί με τα δίπτερα. Οι πεταλούδες αποτελούν μόνο ένα μέρος των λεπιδόπτερων αλλά σε μερικές χώρες τα λεπιδόπτερα ονομάζονται γενικά πεταλούδες. Στα αγγλικά η τάξη λεπιδόπτερα συσσωρεύεται ως «πεταλούδες και σκόροι» (butterflies and moths).

Στην Ευρώπη τα λεπιδόπτερα εκπροσωπούνται με 34 υπεροικογένειες με περίπου 10.600 είδη, οι πεταλούδες με τη στενή έννοια κατατάσσονται στην πλειοψηφία στην υπεροικογένεια Papilionoidea. Τα πρωτόγονα λεπιδόπτερα μοιάζουν πολύ με τα τριχόπτερα και αποδεικνύουν τη στενή συγγένεια των δύο τάξεων.

Τα λεπιδόπτερα οφείλουν το όνομά τους στα λέπια στις πτέρυγες. Ιδιαίτερα στις πεταλούδες των τροπικών ζωνών η δομή των λεπιών μπορεί να εμφανίζει ιριδίζοντα χρώματα. Σε μερικά είδη μεγάλες περιοχές των πτερύγων δεν έχουν λέπια και είναι διαφανείς.

Λέπια με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Βιολογία

Τα περισσότερα ακμαία τρέφονται από νέκταρ, ανάλογα με το είδος απορροφούν όμως και άλλους φυτικούς χυμούς (υπερώριμα φρούτα, εκκρίσεις του ξύλου, …), ή τα υγρά από ψοφίμια και περιττώματα. Σε μερικά είδη τρέφονται με τα υγρά των δακρυγόνων αδένων ή και αίμα. Λίγα πρωτόγονα είδη καταναλώνουν και γύρη. Τα περισσότερα είδη τρέφονται μόνο από ένα ή λίγα είδη φυτών. Μερικά είδη δεν παίρνουν καμία τροφή.

Για την πτήση τα λεπιδόπτερα χρειάζονται θερμοκρασία τουλάχιστον 25 βαθμούς Κελσίου. Στις Εύκρατες Ζώνες πολλές φορές παίρνουν συγκεκριμένη στάση για να αυξάνουν τη θερμοκρασία τους. Απλώνουν τις πτέρυγες κάθετα στις ακτίνες του ηλίου. Στα νυχτερινά είδη η θερμοκρασία αυξάνεται με τη δόνηση των μυών για την πτήση. Σε πολλά είδη υπάρχει μηχανισμό να ζεσταίνεται μόνο ο θώρακας με τους μύες, όχι η κοιλιά. Αντίθετα στις ζεστές ημέρες τα λεπιδόπτερα πετούν το πρωί, και το βράδυ και κρύβονται στις ζεστές ώρες στη σκιά.

Πηγή: el.wikipedia.org

Έχετε πρόβλημα με παρασιτικά έντομα;
Τηλεφωνήστε μας τώρα!
6931 03 03 03
Ξέρουμε πως να τα αντιμετωπίσουμε.

Στείλτε μας μήνυμα με την περιγραφή του προβλήματος.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς απλά με ένα τηλεφώνημα.